TERVETULOA KÄYMÄÄN KNEHTILÄN TILALLA 2017!


 

Tulevaa ohjelmaa Knehtilän tilalla:

  • KNEHTILÄ BLUES -ILTA la 25.11.2017
  • MAATILAN JOULUISAT MARKKINAT la-su 9.-10.12.2017

Knehtilä on koko Itämeren alueen ympäristöystävällisin tila

Knehtilä WWF

 

Hyvinkääläiset Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola on valittu Itämeren alueen ympäristöystävällisimmiksi viljelijöiksi. Eerola ja Sakki-Eerola, jotka palkittiin jo kesällä Suomen ympäristöystävällisimpinä viljelijöinä, vastaanottivat WWF:n jakaman kansainvälisen palkinnon tänään Saksan Stralsundissa. Palkinnon myöntämisen perusteena oli, että Eerolan ja Sakki-Eerolan maatilalla luontoa ja Itämerta suojellaan kokonaisvaltaisesti.

Viljelijäpalkinnon voittajat ovat tehneet merkittävää työtä ympäristön hyväksi jo 1990-luvulta alkaen Hyvinkäällä sijaitsevalla Knehtilän luomutilallaan. He ovat muun muassa tehostaneet lannoitteiden käyttöä parantamalla ravinteiden kierrätystä sekä maaperän rakennetta.

”Meille on selvää, että tärkeintä ympäristötyössä on kokonaisvaltaisuus. Niinpä otamme ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassamme. Ympäristöystävällisyys on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä se on valttikortti tuotteidemme markkinoinnissa”, Markus Eerola sanoo.

Palkinnon myöntäneen kansainvälisen raadin mukaan Knehtilän tila on oiva esimerkki maatilasta, jolla ympäristöasiat on sisällytetty osaksi jokapäiväistä toimintaa.

”Knehtilän tilalla ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin on onnistuttu ehkäisemään suojavyöhykkeillä ja edistynyttä teknologiaa hyödyntämällä. Lisäksi tilalla on osallistuttu lukuisiin innovatiivisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on ollut ravinteiden ja energian kierron tehostaminen”, WWF:n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä kiittelee.

Myös hyvien käytäntöjen jakaminen oli tärkeä peruste palkinnon myöntämiselle. Voittajat ovat esitelleet käyttämiään menetelmiä tilavierailujen yhteydessä ja jakaneet kokemuksia muiden viljelijöiden kanssa.

Knehtilän tilalla viljellään 340 hehtaarin peltoalaa. Pelloilla kasvaa muun muassa syys- ja kevätvehnää, kauraa, ohraa, hernettä, härkäpapua ja tattaria.

”Tunnustus merkitsee meille paljon. Jo kansallisen kilpailun voitto oli iso asia, mutta koko kilpailun voitto on aivan käsittämätöntä. Tämä antaa meille lisää uskoa siihen, että ympäristön hyväksi tekemämme työ todella kannattaa”, Minna Sakki-Eerola sanoo.

Viljelijät ovat oleellinen osa vesistöjen suojelua
Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa ympäristöystävällisemmästä viljelystä ja antaa tunnustusta maataloustuottajille, jotka ovat edelläkävijöitä vesistöjen rehevöitymistä vähentävien menetelmien käytössä.

Vuodesta 2009 alkaen järjestetyssä kilpailussa valitaan vuosittain kansalliset voittajat kustakin Itämeren rantavaltiosta. Kansainvälinen tuomaristo valitsee lopullisen voittajan kansallisten ehdokkaiden joukosta. WWF:n Itämeri-ohjelma järjestää kilpailun yhdessä lukuisten maanviljelijäjärjestöjen kanssa. WWF on järjestänyt Suomen osakilpailun perinteisesti yhteistyössä MTK:n ja SLC:n kanssa.

Itämeri on edelleen yksi maailman saastuneimmista ja herkimmistä merialueista, jonka suurin uhka on rehevöityminen. Rehevöittäviä ravinteita kulkeutuu jokien mukana Itämereen muun muassa maataloudesta.

”Viljelijöitä syytetään usein Itämeren ongelmista. Tämän palkinnon kautta voimme lisätä tietoisuutta niistä monista hyvistä ympäristöystävällisempään viljelyyn tähtäävistä toimista, joita on käytössä ympäri Itämerta. Viljelijöiden lisäksi vastuu kestävästä maataloudesta kuuluu tietenkin päättäjille ja kuluttajille, siis meille kaikille”, Erkkilä sanoo.

Lisätietoja
Viljelijä Markus Eerola, 0400 489 350, markus.eerola@gmail.com
Suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, 050 522 4540, elina.erkkila@wwf.fi


2.7.2015

Knehtilä on vuoden ympäristöystävällisin tila

WWF:n, MTK:n ja SLC:n jakaman viljelijöiden ympäristöpalkinnon ovat voittaneet Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola, jotka suojelevat Hyvinkäällä sijaitsevalla maatilallaan luontoa ja Itämerta kokonaisvaltaisesti. Kilpailu järjestettiin kuudetta kertaa.

Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola ovat tehneet merkittävää työtä ympäristön hyväksi jo 1990-luvulta alkaen. Viljelijäpalkinnon voittajat ovat muun muassa tehostaneet lannoitteiden käyttöä ja ravinteiden kierrätystä sekä parantaneet maaperän rakennetta.

Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola ovat tehneet merkittävää työtä ympäristön hyväksi jo 1990-luvulta alkaen. Viljelijäpalkinnon voittajat ovat muun muassa tehostaneet lannoitteiden käyttöä ja ravinteiden kierrätystä sekä parantaneet maaperän rakennetta.

”Ympäristötyössä tärkeintä on kokonaisvaltaisuus, joten otamme ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassamme. Ympäristöystävällisyys on meille myös valttikortti tilan tuotteiden markkinoinnissa”, Markus Eerola sanoo.

”Tilan vanhaan navettaan kunnostetussa kahvilassakin toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti suosimalla luomu- ja kausituotteita”, Minna Sakki-Eerola lisää.

Viljelijäpalkinnon voittajat viljelevät 340 hehtaarin peltoalaa. Pelloilla kasvaa muun muassa syys- ja kevätvehnää, kauraa, ohraa, hernettä ja tattaria.

”Knehtilän tila on oiva esimerkki maatilasta, jolla ympäristöasiat on sisällytetty osaksi tilan jokapäiväistä toimintaa. Hyvästä toiminnasta on lukuisia esimerkkejä. Esimerkiksi maa-aineksen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin on ehkäisty suojavyöhykkeillä”, WWF:n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä kiittelee.

”Tilan läpi kulkevaan Palojokeen on puolestaan tehty uoman kunnostuksia yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa. Eroosion vähentämisen ohella jokeen on saatu palautettua taimenkantaa”, Erkkilä iloitsee.

”Knehtilän tilalla on hahmoteltu monia ratkaisuja energian- ja materiaalinkäytön tehostamiseksi sekä samalla panostettu maan kasvukuntoon. Ympäristö ja luonto on huomioitu kattavasti ruoantuotannossa”, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kuvailee.

”Maatalouden pitkäjänteinen ympäristötyö pitää maaseudun elävänä ja monimuotoisena. Tarvitsemme lisää Knehtilän tilan kaltaisia hyviä käytännön esimerkkejä siitä, miten tuotantoa voidaan kehittää kestävästi. On sekä maanviljelijän että muun yhteiskunnan intressinä, että toimintaympäristöstä, eli maasta ja luonnosta pidetään huolta”, SLC:n toiminnanjohtaja Johan Åberg sanoo.

Kilpailun järjestäjät kiittelevät Knehtilän tilaa myös osallistumisesta lukuisiin innovatiivisiin hankkeisiin, joissa on kehitetty ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä.

”Hankkeisiin osallistumalla olemme pyrkineet kehittämään tehokkaampia tapoja kierrättää ravinteita ja energiaa. Olemme myös esitelleet käyttämiämme menetelmiä tilavierailujen yhteydessä ja jakaneet kokemuksia muiden viljelijöiden kanssa”, Markus Eerola sanoo.

Suomen kilpailun voittajat osallistuvat koko Itämeren alueen kilpailuun, jossa kansainvälinen tuomaristo valitsee voittajan kansallisten ehdokkaiden joukosta.

 

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto

WWF ja maataloustuottajajärjestöt MTK ja SLC etsivät Itämeren ympäristöystävällisintä maataloustuottajaa Suomesta nyt kuudetta kertaa. Suomen kilpailu on osa laajempaa WWF:n Itämeri-ohjelman kilpailua.

Jokaisesta yhdeksästä Itämeren maasta valitaan kansallinen voittaja, joka palkitaan 1 000 eurolla ja perhelomalla. Kansallisten voittajien joukosta valitaan koko kilpailun voittaja, joka palkitaan 10 000 eurolla. Koko kilpailun voittaja julkistetaan syksyllä.

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, varsinkin vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä.


 

15.6.2015

Markus Eerola sai ympäristötyöpalkinnon

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys on myöntänyt vuoden 2015 ympäristöpalkinnon viljelijä Markus Eerolalle.

Eerolan todetaan tehneen merkittävää työtä jo 1990-luvulta alkaen ottamalla Palopurossa sijaitsevalla Knehtilän tilalla käyttöön uusia viljelymenetelmiä. Tavoitteena on ollut vähentää lannoitteiden käyttöä ja pienentää huuhtoutumia pelloilta, tehostaa kierrätystä ja parantaa maaperän rakennetta.

Ensimmäisten viljelijöiden joukossa Eerola aloitti suorakylvön, aurattoman viljelyn ja täsmäviljelyn. Tilalla on ollut käytössä jo pitkään karttoihin perustuva lohkokohtainen lannoitus, jonka suunnitteluun tieto kerätään sadon kautta.

Siirtyminen luomuviljelyyn vuonna 2010 toi uusia haasteita. Se vaati uusia kokeiluja sekä uudenlaisia koneita maanmuokkaukseen ja rikkaruohojen torjuntaan.

Knehtilän tila on ollut mukana monissa hankkeissa yhteistyössä tutkimuslaitosten, eri ministeriöiden, yliopistojen, MTK:n ja monen muun tahon kanssa kehittämässä parempia viljelymenetelmiä, tehokkaampaa ravinteiden kiertoa ja pienempiä huuhtoutumia vesistöihin. Samalla on tuotettu puhdasta ruokaa ja lisätty viljelijöiden ympäristöosaamista.

Lähde: Maaseudun Tulevaisuus